-= Rozszczepy wargi i podniebienia =-
Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju informator dla pacjentów
INFORMACJE OGÓLNE

      Rozszczepy wargi i podniebienia należą do najczęstszych wad wrodzonych. W Polsce rodzi się rocznie ok. 800 dzieci z rozszczepami. Częstość ich występowania według Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych jest określana na 1,73 na 1000 żywo urodzonych dzieci.

      Obraz morfologiczny wady rozszczepowej i stopień nasilenia może przyjmować różne formy- od jednostronnych częściowych rozszczepów wargi aż po obustronne, całkowite rozszczepy wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Rozszczepy wargi i podniebienia często współistnieją z innymi wadami wrodzonymi oraz zespołami wad takimi jak: Zespół Van der Woude’a , Treacher Collins’a , Bindera, Downa, niedorozwojem połowiczym twarzy oraz wadami układu szkieletowego, krążenia i nerwowego.

      Przyczyny powstawania rozszczepów są złożone. W ich powstawaniu bierze udział wiele czynników- zarówno genetycznych jak i środowiskowych. Nie wykazano wspólnego dla wszystkich typów rozszczepów , zgodnego z zasadami „ genetyki mendlowskiej” sposobu dziedziczenia wady. Wada może być wynikiem zaburzeń chromosomowych, defektu genetycznego, może być dziedziczona w sposób autosomalnie dominujący lub w sprzeżeniu z chromosomem płciowym. Do czynników środowiskowych działających we wczesnym etapie życia płodowego można zaliczyć : czynniki fizyczne ( promieniowanie jonizujące ), czynniki chemiczne, niektóre leki przyjmowane przez kobiety we wczesnym okresie ciąży, niedostateczną suplementację witaminową, stosowanie używek tj. kofeiny, alkoholu, narkotyków oraz przebycie przez matkę zakażeń wirusowych ( wirus opryszczki, różyczki, grypy i ospy) i bakteryjnych.

      Wada rozszczepowa wymaga leczenia wielospecjalistycznego, prowadzonego przez : neonatologa, pediatrę, chirurga plastyka , ortodontę, laryngologa, foniatrę, logopedę, czasem psychologa. W leczeniu zespołowym chorych z rozszczepami wargi i podniebienia zasadnicza rola przypada chirurgowi. Od wyniku pierwotnego leczenia operacyjnego w znacznym stopniu zależą dalsze losy chorych.

      Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy jest jednym z najstarszych i największych w kraju i Europie ośrodków zajmujących się leczeniem dzieci z wadą rozszczepową. Oddział Chirurgii Plastycznej został założony w 1951 roku z inicjatywy dr Stanisława Michałka- Grodzkiego. W latach 1953- 1976 funkcje dyrektora Szpitala Chirurgii Plastycznej pełnił profesor dr hab. Michał Krauss. Od 1976 do 2008 Szpitalem i Kliniką kierował prof. dr hab. dr h.c. Kazimierz Kobus. W tym czasie wprowadzono wiele nowatorskich operacji takich jak: pierwotna rynoplastyka, plastyka wydłużonym płatem z lemiesza, zastosowanie ekspanderów podniebiennych, operacje dystrakcyjne kości twarzoczaszki oraz leczenie niewydolności podniebienno-gardłowej skojarzoną metodą Furlowa i Orticochea. Od października 2008 Kierownikiem Kliniki i Ordynatorem Oddzialu został dr hab. n. med. Piotr Wójcicki.

      W blisko 60- letniej historii, w szpitalu polanickim leczonych było ponad 6000 chorych z pierwotnymi rozszczepami wargi i podniebienia, a u ok. 20 000 pacjentów wykonano wtórne zabiegi korygujące zniekształcenia porozszczepowe – zarówno u pacjentów leczonych pierwotnie w szpitalu w Polanicy jak i kierowanych z innych oddziałów i klinik.
Stary szpital Szpital