-= Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju =-
Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju informator dla pacjentów
Opieka anestezjologiczna nad dzieckiem z wadą rozszczepową
      Operacje wargi i podniebienia przeprowadzane są w znieczuleniu ogólnym. Nad bezpieczeństwem dziecka w trakcie operacji czuwa lekarz anestezjolog. U dzieci starszych, mniejsze zabiegi korekcji wargi i nosa mogą być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym. Dziecko przed zabiegiem operacyjnym powinno być zdrowe i posiadać prawidłową morfologię krwi. Wskazane jest zaszczepienie dziecka przeciwko wszczepiennemu wirusowemu zapaleniu wątroby przed planowanym zabiegiem operacyjnym (przynajmniej dwie dawki). Konsultacja specjalisty wymagana jest w przypadku współistnienia wad towarzyszących.