-= Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju =-
Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju informator dla pacjentów
Postepowanie foniatryczne.

      Upośledzenie mowy wywołane wadą rozszczepową pod postacia zaburzeń artykulacji, szmeru głośniowego, nosowania , nadmiernej patologicznej mimiki twarzy prowadzi do trudności komunikowania się z otoczeniem. Przyjmuje się, że u dużej grupy pacjentów z powodu upośledzonej wentylacji ucha środkowego występuje niedosłuch przewodzeniowy. Nieleczone upośledzenia mowy i słuchu, wynikające z wady rozszczepowej mogą prowadzić do wtórnych upośledzeń umysłowych. W konsekwencji, dzieci z dużymi zaburzeniami mowy, z towarzyszącym niedosłuchem kierowane są do szkół specjalnych, integracyjnych bądź nauczania indywidualnego. Dlatego niezmiernie ważne jest objęcie dziecka z wadą rozszczepową od pierwszych miesięcy życia opieką specjalistyczną. Wszystkie dzieci z wadą rozszczepową leczone w naszym ośrodku objęte są stałą opieką foniatryczno – logopedyczną. U każdego chorego lekarz foniatra przeprowadza pełne badanie foniatryczne. Składa się na nie między innymi ocena podniebienia: długości, ruchomości , odległości od tylnej ściany gardła, stosunku długości podniebienia twardego do miękkiego. Ocena zwarcia podniebienno-gardłowego u starszych dzieci i dorosłych możliwa jest przy użyciu nasofiberoskopii. Subiektywna ocena mowy, zrozumiałości i artykulacji przeprowadzone jest przez wykwalifikowany, doświadczony zespół w składzie foniatra, logopeda. Stopień nasilenia nosowania badany jest przy użyciu Obiektywnego Systemu do Automatycznego Testowania Nosowania Wybór metody operacyjnej u chorych z niewydolnością podniebienno gardłową jest ostatecznie omawiany i uzgadniany z chirurgiem. Prowadzona jest archiwizacja nagrań wideo przed i po leczeniu oraz w trakcie rehabilitacji.U każdego pacjenta wykonywne jest badanie słuchu .