-= Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju =-
Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju informator dla pacjentów
Informacje dla lekarza pediatry i neatologa.
      Rozszczepy wargi i podniebienia wymagają wielospecjalistycznego i wieloetapowego leczenia chirurgicznego , ortodontycznego i foniatrycznego. Jest to wada o różnym obrazie morfologicznym i stopniu nasilenia, od częściowych rozszczepów wargi do całkowitych obustronnych rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Nawet w najcięższych postaciach wady prawidłowo przeprowadzone leczenie chirurgiczne, ortodontyczne i foniatryczne oraz rehabilitacja logopedyczna dają bardzo dobre wyniki. Zasadnicze znaczenie ma zrozumienie, że wada jest w pełni wyleczalna, a wygląd zewnętrzny dzieci z wadą rozszczepową pozwala na normalne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym, nawiązywaniu kontaktów towarzyskich i zakładanie rodziny. Wymaga to jednak konsekwentnego i systematycznie prowadzonego leczenia, stałej współpracy między Rodzicami, a lekarzem i stworzenia warunków rozwoju opartych na akceptacji, miłości i zrozumieniu. Dzieci z wadą rozszczepową wymagają szczególnej opieki w okresie noworodkowym i niemowlęcym ze względu na mniejszą masę urodzeniową i niższą punktację w skali Apgar oraz z powodu występujących u ok. 11 % pacjentów innych wad wrodzonych i zespołów wad. Już w pierwszych tygodniach życia noworodek powinien być skierowany do Ośrodka Specjalistycznego w celu zakwalifikowania dziecka do operacji i ustalenia dalszego programu leczenia.

      Co rok w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy organizowane są 4 kursy dla chirurgów ogólnych i 2 kursy doskonalące na temat chirurgicznego leczenia wad rozszczepowych i zabiegów dystrakcyjnych twarzoczaszki.