-= Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju =-
Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju informator dla pacjentów
Postepowanie ortodontyczne
      Zniekształcenia związane z rozszczepami dotyczą odmiennej budowy twarzy, szczęk, uzębienia, a także zaburzeń czynności pobierania pokarmów i mowy. Te nieprawidłowości wymagają zespołowego, wielospecjalistycznego leczenia, w tym leczenia ortodontycznego.

      W okresie od urodzenia do operacji u dzieci z szeroką szczeliną, wysuniętą kością przysieczną stosuje się masaże mięśnia okrężnego ust i płytki podniebienne.

      W okresie od 1 do 6 roku życia należy dbać o codzienne mycie zębów, kontrolę stanu zębów u stomatologa co najmniej raz na 6 miesięcy, a w przypadku nieprawidłowego ustawienia zębów mlecznych trzeba zastosować leczenie ortodontyczne aparatami zdejmowanymi w celu wyeliminowania hamującego działania tych zaburzeń na rozwój szczęk.

      Od 8 do 10 roku życia kiedy dziecko ma i zęby stałe i mleczne, koniecznie należy zapobiegać próchnicy. Obowiązuje dokładne szczotkowanie zębów co najmniej rano i wieczorem. Nieprawidłowe ustawienie zębów i zaburzenia zgryzu wymagają korekty aparatami ortodontycznymi wyjmowanymi lub stałymi. Jest to szczególnie ważne u dzieci przed przeszczepem kości do szczeliny wyrostka zębodołowego. Zachowanie zdrowych zębów jest niezbędne dla utrzymania aparatów. Systematyczne wizyty kontrolne u lekarza ortodonty są niezbędne dla prawidłowego przebiegu leczenia. U osób ze znacznie nasilonymi zniekształceniami takimi jak niedorozwój szczęk lub nadmierny rozwój żuchwy, a także nieprawidłowe ustawienia zębów, przed operacyjną korektą leczy się te zaburzenia aparatami stałymi. Po leczeniu chirurgicznym, utrwala się uzyskany wynik aparatami do wyjmowania lub aparatami stałymi. U pacjentów z wrodzonymi lub nabytymi brakami uzębienia stosuje się protezy, które dopełniają wynik leczenia, odtwarzają funkcję narządu żucia i poprawiają estetykę