-= Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju =-
Klinika i Oddział Chirurgii Plastycznej w Polanicy-Zdroju informator dla pacjentów
PIŚMIENNICTWO:
 1. Kobus K : Kompleksowe leczenie zniekształceń porozszczepowych. Mat XIII Konf. Sek. Chir. Plast I Rekonstr. Polanica Zdrój 1976, PZWL 1978; 77
 2. Kobus K : Combined correction of secondary cleft lip nose and maxillae Deformities. Mat. Med. Polona 1978; 10: 131
 3. Kobus K: Rekonstrukcja ubytków podniebienia płatami z języka. Czas. Stomat. 197; 8: 743
 4. Kobus K, Licznerski A, Stępniewski J: The surgical correction of maxillary hypoplasia and midfacial retrusion. Ann Plast Surg 1980; 4: 37-44.
 5. Kobus K: Extender vomer flaps in cleft palate repair: A preliminary report. Plast. Reconstr. Surg. 1984; 73: 895
 6. 6. Kobus K, Wroński J, Wytyczak M i wsp.: Surgical treatment of maxillocraniofacial deformities. Acta Chir Plast. 1984; 26: 11-29.
 7. Kobus K: Cleft lip nose surgery. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1987; 3: 268
 8. Kobus K: Extended vomer flaps in the early repair of cleft palate. Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. 1987; 21: 95
 9. Kobus K: Early columella elongation. Ann.Plast. Surg. 1987; 18: 470
 10. Kobus K: Nowe koncepcje i metody w leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia. Pol. Przeg. Chir. 1992; 64: 453
 11. Kobus K.: New concepts and methods in facial clefts repair. East-West Exchange in Surgery II: Proceedings of the IInd Symposium Tokyo.1992,p.61
 12. Kobus K, Stępniewski J, Wójcicki P: Operacje kostne w rozszczepach twarzy. Czas Stomat. 1994;47:769.
 13. Kobus K: W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia rozszczepów wargi I podniebienia. Pol. Przeg. Chir. 1997; 12: 1342- 1352
 14. Kobus K, Martinek J: Two-staged repair of 134 bilateral clefts by the same surgeon: a comparison of the triangular and modified rotation – advancement methods. W: Pfeifer (Ed.): Craniofacial Abnormalities and Clefts of the Lip, Alvelous and Palate. Thieme, Stuttgart, New York. 1991.
 15. Kobus K, Pisulska- Otremba A, Wójcicki P, Kobus- Zaleśna K: Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia- analiza odległych wyników leczenia. Cza. Stoma. 2002, LV, 8
 16. Kobus K, Pisulska – Otremba A, Kobus – Zaleśna K: Korykotomia i dystrakcja kości twarzowo – czaszkowych. Pol Przegl Chir 2002; 74,10, 933-40.
 17. Małkiewicz E, Kobus K, Pisulska- Otremba A. Leczenie chirurgiczne w ramach programu specjalistycznej opieki nad dziećmi z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/ lub wtórnego w latach 2000-2002. Dent. Med. Prob. 2004; 41: 757- 760
 18. Wójcicki P. Leczenie chirurgiczne niewydolności Podniebienno- gardłowej u chorych z rozszczepami podniebienia. Przegl Chir 2004; 76: 1180-1193
 19. Wójcicki P, Świdzinski P, Wójcicka G. Ocena porównawcza skuteczności leczenia niewydolności podniebienno- gardłowej po faryngofiksacji i operacji Orticochea. Otolaryng Pol. 2005; 5: 705- 771
 20. Kobus K, Łątkowski I: Leczenie ubytków podniebienia za pomocą płatów z języka. (The treatment of palatal defects with the use of tongue flaps).Czas Stomat. 2002; LV, 11; 720-27.
 21. Kobus K, Pisulska- Otremba A, Wójcicki P, Wójcicka G, Kobus- Zaleśna K. Porównanie odległych wyników operacji podniebienia za pomocą wydłużonych płatów z lemiesza i sposobem Veau, operowanych prezez jednego chirurga. Pol Przegl Chir 2006; 78( 11): 1368-1381
 22. Kobus K, Łątkowski I, Wójcicki P, Olender A, Nowarski Ł. Zastosowanie płata Abbego w korekcji zniekształceń wargi górnej. Dent Med. Prob. 2006; 43: 33-39
 23. 23. Wójcicki P, Wójcicka G. Operacyjne leczenie niewydolności podniebienno- gardłowej w rozszczepach podśluzówkowych sposobem Furlowa. Dent Med. Prob. 2006; 43: 33-39
 24. Wójcicki P, Wójcicka G. Leczenie niewydolności podniebienno- gardłowej metodą Furlowa i uwypukleniem tylnej ściany gardła. Otolaryng Pol 2006; 60 ( 6): 885- 890
 25. Wójcicki P, Świdziński P, Wójcicka G. Póżne wyniki leczenia 47 chorych operowanych przez jednego chirurga z powodu rozszczepu podniebienia miękkiego . Late results in 47 CP patients operated on by one surgeon. Pol Przeg Chir 2006; 78 ( 11): 1277- 1290
 26. Wójcicki P, Kobus K, Wójcicka K. Van der Woude syndrome. Dent. Med. Probl. 2007 ( 44) 1: 18- 21
 27. Kobus K. Cleft palate repair with the use of osmotic expanders: a preliminary report. J. Plast. Reconstr. Aesthet. Surg 2007 ( 60) 4: 414-421
 28. Wójcicki P, Wójcicka G. . Póżne foniatryczne wyniki leczenia chorych z rozszczepami podniebienia operowanych przez jednego chirurga. Otolaryng. Pol 2007 ( 61) 2: 166- 170
 29. Wójcicki P, Wójcicka G. The management of velopharyngeal insufficiency with Furlow double- opposing Z- plasty procedure. Eur J Plast Surg 2008 ( 31): 115- 121
 30. Kobus K.: Własne doświadczenia w leczeniu 6800 pacjentów z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Own experience in the treatment of 6800 patients with clefts of the lip and palate W druku.
 31. Wójcicka K, Kobus K Etiopatogeneza rozczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Pol Przeg Chir 2008:80,10, 546-552.
 32. Wójcicka K, Wójcicki P Epidemiologia rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia- porównanie własnych wyników badań z danymi pochodzącymi z innych ośrodków. Pol Przeg Chir 2009,81,1,58-67.
 33. Wójcicka K, Kobus K, Wójcicki P Epidemiologia rozczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia w materiale Szpitala i Kliniki Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Pol Przeg Chit 2009,81,1,4-11.. Pol Przeg Chir 2008:80,10, 546-552.